menu

Des hommes contre la prostitution
et pour l'égalité

—————————————————————————————————–

DEUTSCH – ENGLISH – ESPAÑOL – ESPERANTO – FRANCAIS – ITALIANOPOLSKI
PORTUGUÊS – SUOMI – SVENSKРУССКИЙ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 中文العربية

—————————————————————————————————–

Män säger nej till prostitution

sept. 2011

Prostitution, är det en ”manlig rättighet”? Frigörelse för prostituerade kvinnor? Ett nödvändigt ont för att möta mäns ”okontrollerbara behov”?

NEJ! Låt oss sluta med denna propaganda!

Vi som skriver under detta manifest är män i alla åldrar, med olika bakgrund och omständigheter, som vägrar att leva ut vår sexualitet på en kommersiell marknad. För oss är sexualiteten framför allt en mänsklig relation som ska utövas jämställt och med respekt för motparten, och dennes egen frihet och åtrå.

Vi bjuder härmed in er att agera med oss och öppet ta ställning:
Prostitution är inte för oss! Inte i vårt namn!

JA till sexuell frihet! JA till ömsesidig åtrå och njutning!

”Frihet att prostituera sig”, säger man. Men vem ”väljer” att varje dag ha sexuell intimitet utan lust med okända?
Vem är fri i prostitutionen? Vem har ett val? Vem söker sin njutning utan omsorg om den andre? Endast den som har makten och pengarna.
Den så kallade frihet som tar prostituerade i anspråk är en illusion, eftersom den styrs av hallickar, droger och våld.
Varje år förstör prostitution miljoner liv, framför allt för kvinnor och barn, ofta från de mest utsatta grupperna i samhället.

Varje man kan få bekräftelse utan att förneka eller dominera andra.
Utifrån principen om jämlikhet mellan könen, vänder vi oss nu till

myndigheterna i alla länder och begär följande:

Låt oss tillsammans skapa en värld där ingen kan tänka sig att köpa sig tillgång till andras kroppar, och där sexualitet saknar koppling till såväl pengar som våld.

En sådan värld är möjlig, och utvecklingen mot den har redan börjat.

Sverige blev genom sin sexköpslagstiftning 1999, efter ett halvsekel av obligatorisk och jämställd sexualundervisning i skolan, det första landet i världen som kriminaliserade sexköp utan att samtidigt kriminalisera de prostituerade. Island och Norge följde efter 2009. Denna politik är progressiv och en utvärdering av den svenska sexköpslagen visar att lagen haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål (SOU 2010:49).

Vilket Europa vill vi ha?
I vilken sorts värld vill vi leva?

I Frankrike och i Kanada till exempel förbereds nu för en lag­stiftning i svensk riktning – men motstånd saknas inte. Mobilisering behövs därför .

För att underteckna, klicka här! OBS: gäller endast män.

print
Och också :